จบกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว
สามารถแลกโค้ดในเกมได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
ในกรณีที่สมัครแล้วจำโค้ดไม่ได้ให้ Inbox เข้ามาที่เพจนะคะ